banner

آردی است که بیشتر از اندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند: انواع نان های حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.