banner

آردی است که از اندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند: بیسکویت، نان فانتزی، رشته، آرد ماکارونی، ویفر، کیک، کلوچه، کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.