به وب سایت شرکت تولیدی آرد مطهر اخوان خوش آمدید.

مدیریت شرکت تولید آرد مطهر اخوان با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استقرار سیستم مدیریت تضمین کیفیت در زمینه مدیریت ISO9001:2000 همچنین استقرار سیستم ایمنی و بهداشت محصول و کنترل نقاط بحرانی HACCP و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 ضمن افزایش روز افزون کیفیت، ایمنی تولیدات خویش را یکی از اهداف اصلی مجموعه آرد مطهر اخوان در نظر گرفته است.

دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد بین المللی ISO 9001:2000

دارنده گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندارد بین المللی ISO 14001:2004

دارنده گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی موادغذایی مطابق با طرح HACCP از موسسه CIUK انگلستان

مجهز به سیلوی 30 هزار تنی اتوماتیک با سنسور حرارت سنج

دارنده گواهینامه ISO 22000