banner

 

مدیریت شرکت تولید آرد مطهر اخوان با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استقرار سیستم مدیریت تضمین کیفیت در زمینه مدیریت ISO9001:2000 همچنین استقرار سیستم ایمنی و بهداشت محصول و کنترل نقاط بحرانی HACCP و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 ضمن افزایش روز افزون کیفیت، ایمنی تولیدات خویش را یکی از اهداف اصلی مجموعه آرد مطهر اخوان در نظر گرفته است.

ارتقاء تشکیلات و تامین رضایت مشتریان برمبنای استانداردهای موجود مستقر در جهت ارتقاء کیفی تولیدات با برآورده سازی نیازهای مشتریان و حتی فراتر از انتظارات آنان گام برمیداریم لذا کیفیت ما تعهد یکایک پرسنل سازمان دانسته و انتظار پیگیری و بهبود مستمر کیفیت و بهره وری و خدمات ارائه شده را داریم.

مدیریت ارشد با توجه به اهداف فوق موارد ذیل را متعهد می گردد:

1- اشاعه فرهنگ بهبود کیفی به صورت پیگیر و مستمر در کلیه قسمت های سازمان.

2- رعایت اصول بهداشتی در کلیه سطوح کاری.

3- بکارگیری منابع در اختیار و کوشش درجهت گسترش آنها بویژه منابع انسانی از طریق ایجاد نظام آموزش پویا و ارتقاء کیفی پرسنل.

4- اهتمام در کسب رضایت مشتریان از طریق تامین خواسته های آنها.

5- ایجاد امکان صادرات و دستیابی به بازارهای بین المللی.

6- پایبندی به قوانین و همچنین ایجاد شرایط پذیرش استانداردهای بین المللی Codex جهت مشارکت در بازارهای جهانی.

7- مدیریت شرکت اعتقاد جدی دارد که اقدامات پیشگیرانه را سرلوحه اهداف خویش قرار دهد.

مدیرعامل: اصغر باقرپور